Thông báo

Thông báo ngưng cung cấp nước được đăng tải trên trang chủ, Zalo Offical của công ty.

Tra cứu nhanh

Nhập danh bạ:

Thử nghiệm nước

Kết quả thử nghiệm nước của công ty đều được thử nghiệm hàng tháng.

ĐƠN VỊ THU HỘ