Thông báo

Thông báo ngưng cung cấp nước được đăng tải trên trang chủ, Zalo Offical của công ty.

Tra cứu nhanh

Nhập danh bạ:

Đăng ký định mức

Căn cứ theo Luật Cư trú số 68/2020/QH14 và Nghị định 104/2022/NĐ-CP, đến ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú bằng giấy hết giá trị sử dụng. Do đó, Quý Khách hàng vui lòng đăng ký mức nước sinh hoạt năm 2023.

ĐƠN VỊ THU HỘ