Báo chỉ số nước

×

* Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng giữ số đơn sau khi thành công để tra cứu kết quả từ công ty sau 3 ngày làm việc. Để kiểm tra kết quả vui lòng click tại đây

- Khách hàng có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách nhấn giữ control sau đó click chọn những tấm hình cần gửi

- Tất cả các hình ảnh tải lên chỉ được tối đa 50MB

ĐƠN VỊ THU HỘ