Cập nhật định danh

Bước 1

Bước 2

Mã định danh Họ tên Ngày sinh Địa chỉ

DANH SÁCH ĐỊNH DANH ĐÃ GỬI

Mã định danh Họ tên Ngày sinh Địa chỉ Xóa

Bước 3

×

* Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng làm theo tuần tự các bước để đăng ký định mức

- Khách hàng có thể kiểm tra kết quả tại đây

- Khách hàng có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách nhấn giữ control sau đó click chọn những tấm hình cần gửi

- Hướng dẫn tải hình bằng điện thoại

- Tất cả các hình ảnh tải lên chỉ được tối đa 200MB

- Thủ tục sang tên đồng hồ nước

- Thủ tục đăng ký định mức nước

ĐƠN VỊ THU HỘ