Yêu cầu

×

* Lưu ý:

- Khách hàng có thể kiểm tra kết quả vui lòng click tại đây

- Khách hàng có thể chọn nhiều hình ảnh bằng cách nhấn giữ control sau đó click chọn những tấm hình cần gửi

- Hướng dẫn tải hình bằng điện thoại

- Tất cả các hình ảnh tải lên chỉ được tối đa 200MB

- Thủ tục sang tên đồng hồ nước

- Thủ tục đăng ký định mức nước

ĐƠN VỊ THU HỘ